اعضای کمیته داوران (به ترتیب حروف الفبا)

 • دکتر امید آسمانی
 • دکتر فریبا اصغری
 • دکتر علی انجو
 • دکتر لیلا افشار
 • دکتر صدیقه ابراهیمی
 • دکتر فاطمه بهمنی
 • دکتر مجتبی پارسا
 • دکتر علیرضا پارساپور
 • دکتر کبری جودکی
 • دکتر علی خاجی
 • دکتر محسن رضایی آدریانی
 • دکتر فرزان زاهدی
 • دکتر پونه سالاری شریف
 • دکتر سعیده سعیدی تهرانی 
 • دکتر مهران سیف فرشد
 • دکتر امیراحمد شجاعی
 • دکتر احسان شمسی گوشکی
 • دکتر سید محمود طباطبایی
 • دکتر رضا عمانی سامانی
 • دکتر محسن فدوی
 • دکتر مینا فروزنده 
 • دکتر نازآفرین قاسم‌زاده 
 • دکتر مهرزاد کیانی
 • دکتر مینا مبشر
 • دکتر حسین محمودیان
 • دکتر محمد محمدی
 • دکتر احمد مشکوری
 • دکتر میلانی‌فر
 • دکتر حمیدرضا نمازی 
 • دکتر مهشاد نوروزی 

برگزار کنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹
مهلت ارسال مقالات
۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

دبیرخانه کنگره: تهران ، خ شانزده آذر، نبش پورسینا، پلاک ۲۳