عوامل اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

  • کبری آقایی
  • امیرحامد اعتصام 
  • مرجان ایمانی لیل‌آبادی
  • اعظم خزایی
  • شکوه سلیمی
  • زینب کریمی
  • رضا حامل کارگر
  • خانم دکتر معصومیان
  • امیرحسین مردانی

برگزار کنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹
مهلت ارسال مقالات
۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

دبیرخانه کنگره: تهران ، خ شانزده آذر، نبش پورسینا، پلاک ۲۳