پوستر

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

پریسا ثابت سروستانی

مسائل اخلاقی و هجمه های روانی در خانواده های متوفیان ناشی از بیماری کرونا

2

 محمدصالح صفری

 اخلاق و عدالت در آموزش پزشکی و یادگیری الکترونیکی در پاندمی کووید-19

3

سجاد خاکسار

چالش های اخلاقی ناشی از همه گیری کووید-19 در جامعه

4

روح الله عسگری

 Investigating the Realization of Magnet Hospital Components in Educational Hospitals of Shahid

5

روح الله عسگری

Investigating the relationship between accountability and job satisfaction: A case

6

روح الله عسگری

 Investigation of the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Human Resources

7

محمد صالح صفری

چالش های اخلاقی و قرنطینه در بحران پاندمی کووید-19

8

زهرا محمدی

همه چیز در مورد حقوق بیماران، یک مطالعه مروری (بدون صدا)

9

صبا فرضی

اولویت های مراقبت پرستاری سرطان در همه گیری کووید19

10

علیرضا طاهری

نقش اخلاق حرفه ای در میزان پاسخ گوئی و روابط اجتماعی در توانبخشی

11

علی ابراهیمی نیا

چالش های اخلاقی در تولید و انتشار محتوای مرتبط با سلامت در شبکه های اجتماعی و اینترنت

12

محمد رضا اسدی

 اخلاق در توانبخشی از راه دور

13

الهام ایمانی

واکاوی تجربیات پرستاران از مراقبت در اپیدمی کووید 19

14

الهام ایمانی

شیفت در بخش کووید 19 : چالش های عاطفی در پرستاران

15

مهسا رضازادگان

مروری بر اخلاق حرفه ای در علوم پزشكي با تکیه بر نقش رژیم درمانگر

16

 دکتر مسعود صادقی

خودخستگی از شفقت؛ مفهومی جدید

17

مریم لطفی جاهد

تاثیر آموزش اخلاق حرفه ای به کارکنان فوریت پزشکی بر میزان شکایات ثبت شده در واحد کنترل کیفی استان مرکزی

18

دکتر شیوا خالق پرست

اضطراب، آگاهی و تجارب زیسته ی خانواده های بیماران مبتلا به کووید 19

19

مریم عزیزی نیا

 مروری بر اعتلای اخلاق حرفه ای و سازمان

20

پرند پورقانع

Examining the Nurses' Knowledge of Professional Ethics

21

پرند پورقانع

بررسی اصول کسب رضایت آگاهانه در ﭘژوهش ها

22

پرند پورقانع

بررسی میزان و اثرات سوءرفتار خانگی نسبت به سالمندان

23

مهدی بیژن زاده

بررسی میزان آگاهی کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از منشور حقوق بیماران در سال 1399

24

مهدی بیژن زاده

بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه‌ای در عملکرد کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398-1397

25

مهدی بیژن زاده

 بررسی دیدگاه پزشکان و پرسنل اتاق عمل در خصوص ارتباط حرفه‌ای فیمابین در بیمارستان‌های آموزشی اهواز در سال 1398

26

مهدی بیژن زاده

بررسی میزان آگاهی کارآموزان پزشکی بیمارستان گلستان اهواز نسبت به منشور حقوق بیماران، قبل و بعد از گذراندن درس اخلاق پزشکی در سال تحصیلی 99-98

27

 دکتر محمد رسول خزایی

نگرش دانشجویان ستاد دانشجویی مقابله با کرونا و رسانه های داخلی در مورد عبارات "بیمار کرونایی و بیمار مبتلا به کرونا"

28

 دکتر محمد رسول خزایی

معیارهای استاد نمونه اخلاقی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی کرمانشاه

29

نفيسه السادات نكوئي

 رعایت حقوق ماماها از جانب همکاران در سیستم بیمارستانی

30

 دکتر فروزان آتش زاده شوریده

 تاثیر استفاده از ساختارگرایی (ترکیبی از بازاندیشی، بازخورد و بحث گروهی) در آموزش اخلاق حرفه‌ای بر رعایت مضامین اخلاق حرفه ای توسط دانشجویان پرستاری

31

کتایون کاتبی

مقایسه چالش های اخلاقی همه گیری کرونا با چالشهای اخلاقی بیماریهای منتقل شونده از طریق خون در دندانپزشکی

32

دکتر ليلا فتح بیاتی

 ملاحظات اخلاقی مربوط به توسعه درمان های مبتنی بر مهندسی بافت

33

دکتر مریم شایانی راد

 اهمیت شخصیت و اثر گذار بودن پژوهشگر بالینی بر بیماران در کار آزمایی بالینی

34

شیرین دخت سادات ناصری

بررسی اخلاق حرفه ای در کادر پزشکی و بیمارستانی و ارائه راه کار جهت بهبود آن

35

شیرین دخت سادات ناصری

بررسی تاثیر کیفیت خدمات درمانی بر رضایت بیمار و ارتباطات دهان ‌به ‌دهان 

36

دکتر محمدنادر شریفی

 ملاحظات اخلاقی پزشکی قانونی وبیماری کوئید19

37

مهران قاسم زاده

آسیب شناسی یک مورد ادعایی همپوشانی بین طرحی تحقیقاتی و پایاننامه ای در حال اجرا در یک مرکز آموزشی-پژوهشی: اشاره به ملاحظاتی در نحوه تصویب طرحها و احتمالات مطرح کننده شائبه تضاد منافع

38

سید جواد مدنی

دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد مباحث و سرفصلهای درس اخلاق پزشکی: یک مطالعه کیفی

39

دکتر پرستو گلشیری

بررسی نگرش دستیاران تخصصی درباره منشور حقوق بیمار: یک مطالعه مقطعی

40

الهام نیرومند

 ویژگی های یک پزشک نمونه از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی کرمانشاه

41

الهام نیرومند

معیارهای دانشجوی نمونه اخلاقی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی کرمانشاه

42

راضیه سادات خوش خان

اخلاق در همه گیری کووید 19

43

زیبا محمدی

 مقایسه حساسیت اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396

44

زیبا محمدی

بررسی ارتباط آگاهی با حساسیت اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396

45

الهام حق شناس

اخلاق رسانه در پاندمی ها

46

محمد جواد بهزادنیا

نقش اورژانس در پاندمی کرونا ؛ رویکرد ها وچالش های اخلاقی

47

دکتر سارا شهبازی

میزان رعایت اصول اخلاق حرفه ای در دانشجویان پزشکی

48

دکتر سارا شهبازی

عوامل موثر بر ایجاد هویت حرفه ای در دانشجویان پزشکی

49

سلیمان احمدی

تبیین اخلاق و عملکرد حرفه ای در بستر یادگیری الکترونیکی

50

رقیه عظیم زاده

اعتلای اخلاق حرفه اي در آموزش پرستاري

51

رقیه عظیم زاده

موانع اخلاق حرفه اي از دیدگاه دانشجویان پرستاری

52

رقیه عظیم زاده

حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری در عرصه( مشکل دارد)

53

عهدیه بحری

بررسی ارتباط میان جواخلاقی و شهامت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1398

54

عهدیه بحری

 مقایسه حساسیت اخلاقی حرفه ای پرستاران و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1399

55

لیلا اسدی

راهکارهای ارتقا ایمنی بیمار و پیشگیری از خطا درآموزش دانشجویان مامایی در راستای دستیابی به اهداف منشورحقوق بیمار

56

لیلا اسدی

 بررسی میزان کفایت برنامه درسی اخلاق و مقررات حرفه ای در آموزش رشته مامایی

57

یلدا اثمری سعدآباد

 فلسفه اخلاق پزشکی

58

طاهره ناصری بوری آبادی

صداقت علمی در یادگیری الکترونیکی: آنچه دانشجویان باید بدانند

59

مهسا رضازادگان

مروری بر اخلاق حرفه ای در علوم پزشكي با تکیه بر نقش رژیم درمانگر

60

سعیده وارسته

 اهمیت پرورش تاب آوری اخلاقی در کارکنان خط مقدم مبارزه با پاندمی کووید-19

61

طوبا حسینی عزیزی

 تعارض مراقبت از خود یا مراقبت از بیمار: دیسترس اخلاقی پرستاران در پاندمی COVID-19

62

علی عابدینی علوی

چالش اصل رضايت آگاهانه در درمان بيماران كرونايي

63

سهیلا درمیانی

 بررسی میزان همدلی با بیماران و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398

64

خورشید مبصری

چالش های اخلاقی مرتبط با سالمندان در همه گیری کووید 19

65

مهناز امینی

تأثیر شناسایی کادر درمان بر استرس، افسردگی و اضطراب بیماران بستری کووید-19 : یک مطالعه شبه تجربی قبل و بعد

66

نفيسه السادات نكوئي

رعایت حقوق ماماها از جانب همکاران در سیستم بیمارستانی

67

فرزانه سلیمانی زاده

معضلات اخلاقی پیرامون مراقبت های پایان زندگی

68

فرزانه سلیمانی زاده

چالش های اخلاقی مددکاران اجتماعی درطی همه گیری کوید19

69

لاله سلیمانی زاده

چالش های اخلاقی در سیستم مراقبت بهداشتی افراد مسن

70

لاله سلیمانی زاده

چالش های اخلاقی وقانونی در تله مدیسین یا پزشکی از راه دور

71

دکتر رفعت رضاپور نصرآباد

چالش های اخلاقی در پرستاری از بیماران کووید 19

72

سارا صحت

کاربرد قاعده فقهی "نفی عسر و حرج" و چالشهای به کارگیری آن در بررسی مسئولیتهای حرفه ای تیم درمان در پاندمی کوید 19

73

دکتر علی صابر

آموزش درس اخلاق حرفه‎ ای پزشکی با استفاده از ایفای نقش و بازاندیشی، گامي در جهت اعتلاي اخلاق حرفه‎اي

74

دکتر عباسعلی زراعتی

پیشگیری از کرونا بارعایت بهداشت فردی مبتنی بر ایات قرانی

75

دکتر مجتبی پنجه پور بدون صدا

آسیب شناسی فساد سیستماتیک در دانشگاه های علوم پزشکی

76

دکتر فاطمه مقبلی

کاربرد اخلاق در سیستم های تصمیم یار در تشخیص بیماران مبتلا به کرونا

77

پیمان نامدار

استیگما" چالشی جدید در میان کادر پزشکی در طول شیوع کرونا ویروس 2019

78

سعیده خواجه احمدی

اخلاق پزشکي پس از اسلام

79

دکتر سید محمد کاظم آقامیر

مباحث اخلاق در ساخت مدل موش های سرطانی

80

 فرزانه زارعی

تبیین نقش استادان در اموزش حرفه ای گری - مطالعه کیفی

81

 دکتر امین راه پیما

تاریخچه اخلاق پزشکی در ایران باستان

82

دکتر حسین محمودیان

چالشهای ارتباط حرفه ای رزیدنت ها و پرستاران در مرکز آموزشی و خدمات درمانی بیمارستانی در شیراز

83

 درسا حامدی

 چالش های اخلاقی در ارائه خدمات توانبخشی از راه دور در همه گیری کووید19

84

 نسیبه نوری ممبینی

مروری بر چالش های اخلاقی آموزش مجازی بالینی دانشجویان علوم توانبخشی در پاندمی کووید-19

85

 دکتر سیده زهرا یعقوبی

صنعت زیبایی در خدمات پزشکی، سلامت یا تجارت؟

86

خانم میمنت اکبری

 بررسی مهمترین چالش های نوظهور اخلاقی ارایه خدمات کاردرمانی در پاندمی کووید-19

87

دکتر معصومه کلانتریون

مروری بر تاثیر برنامه درسی پنهان در اخلاق پزشکی

88

مریم حیدری

حق دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط پاندمی

89

دکتر محبوبه صابر

اقدام پژوهی برای بهبود تعاملات بین حرفه ای تجربه دفتر اخلاق بیمارستان

برگزار کنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹
مهلت ارسال مقالات
۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

دبیرخانه کنگره: تهران ، خ شانزده آذر، نبش پورسینا، پلاک ۲۳