هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران (به صورت مجازی)

برگزار کنندگان:

  • شورای عالی اخلاق پزشکی 
  • مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  • دانشگاه مجازی 
  • انجمن اخلاق پزشکی ایران 

شعار کنگره : 

  • عزم همگانی در نهادینه کردن اخلاق پزشکی 

زمان برگزاری :

  • ۲۵ تا ۲۷  آذر ماه ۱۳۹۹

مهلت ارسال مقالات : 

  • ۱۰ مهر لغایت ۱۰ آبان ماه  ۹۹  (غیرقابل تمدید)

محور اصلی کنگره :

  • اخلاق در همه گیری کووید ۱۹
  • آموزش  اخلاق حرفه ای 

محورهای فرعی کنگره :

  • فلسفه اخلاق - اخلاق بالینی - اخلاق در آموزش  پزشکی - آموزش اخلاق پزشکی - اخلاق در پژوهش های پزشکی - اخلاق پرستاری- اخلاق داروسازی -  اخلاق دندانپزشکی - اخلاق پیراپزشکی - اخلاق در ارائه خدمات پاراکلینیکی - اخلاق بیمارستانی - عدالت در سلامت -حقوق بیماران - فلسفه پزشکی -  حقوق پزشکی -  فقه پزشکی -  برنامه درسی پنهان آموزش اخلاق -  اخلاق در سلامت عمومی و سیاستگذاری سلامت – اخلاق در بلایا – اخلاق پزشکی در رسانه - اخلاق در مراقبت از سالمندان -  اخلاق در مراقبت های آغاز و پایان حیات - اخلاق در روش های کمک باروری - اخلاق سازمانی - اخلاق در پژوهش بر حیوانات - اخلاق در پیوند اعضا و بافت – اعتلای اخلاق حرفه ای -  اخلاق در 

برگزار کنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
۲۵ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹
مهلت ارسال مقالات
۱۰ مهر تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹

دبیرخانه کنگره: تهران ، خ شانزده آذر، نبش پورسینا، پلاک ۲۳